Forum o Jacku Kaczmarskim
Nadzieja - Kielce - Wersja do druku

+- Forum o Jacku Kaczmarskim (https://kaczmarski.art.pl/forum)
+-- Dział: Jacek Kaczmarski (https://kaczmarski.art.pl/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Koncerty (https://kaczmarski.art.pl/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+---- Dział: Konkursy (https://kaczmarski.art.pl/forum/forumdisplay.php?fid=43)
+---- Wątek: Nadzieja - Kielce (/showthread.php?tid=972)Nadzieja - Kielce - Artur - 04-24-2005

FESTIWAL PIOSENKI POETYCKIEJ im. JACKA KACZMARSKIEGO
"NADZIEJA"

29-30 lipca 2005 r. w Kołobrzegu odbędzie się FESTIWAL PIOSENKI POETYCKIEJ im. JACKA KACZMARSKIEGO "NADZIEJA" pod patronatem Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Festiwal będzie rejestrowany i transmitowany przez TVP. Komitet Organizacyjny Festiwalu "Nadzieja" powierzył Radiu TAK i Domowi Kultury "Zameczek" przeprowadzenie KONKURSU, którego laureaci zostaną zakwalifikowani do udziału w FESTIWALU.

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres Domu Kultury "ZAMECZEK" lub Radia TAK dwóch do czterech samodzielnie wykonanych piosenek Jacka Kaczmarskiego zarejestrowanych na nośniku magnetycznym lub cyfrowym.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wskazania spośród nadesłanych utworów, tych które wykonawca zaprezentuje podczas Konkursu.

2. Do konkursu mogą zgłosić się zarówno soliści, jak też zespoły o dowolnym składzie.

3.Materiały muzyczne należy nadesłać do dnia 20 MAJA 2005 r.
z dopiskiem na kopercie "NADZIEJA". Do nadesłanych materiałów należy dołączyć informacje umożliwiające kontakt z wykonawcą: imię i nazwisko (nazwa i skład zespołu), adres i telefon.

4. Komisja Konkursowa po przesłuchaniu nadesłanych materiałów zakwalifikuje wykonawców do Konkursu, który odbędzie się
w dniu 3 czerwca 2005 r, o godz. 18.00 w Domu Kultury "ZAMECZEK", Kielce, ul. Słowackiego 23

5. Wykonawcy podczas Konkursu zobowiązani są do posiadania własnych instrumentów. Organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (keyboard) oraz tzw. przody

6. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody w postaci zakwalifikowania do FESTIWAL PIOSENKI POETYCKIEJ im. JACKA KACZMARSKIEGO "NADZIEJA"

7. Jury Konkursu weźmie pod uwagę muzykalność, aranż, dynamikę i wyraz sceniczny wykonawców.

8. Komitet Organizacyjny Festiwalu "Nadzieja" będzie oczekiwał od zakwalifikowanych wykonawców posiadania w repertuarze utworu innego wykonawcy bądź własnej kompozycji i gotowości do zaprezentowania tego utworu podczas Festiwalu.


Organizatorzy:


- Radio TAK
Kielce, ul. Wesoła 47/49
25-408 Kielce
tel. 041/362-24-00
fax. 041/362-09-61

- Dom Kultury "Zameczek"
25-365 Kielce
ul. Słowackiego 23
tel. 041/ 361-39-31
fax. 041/361-39-44