Co powoduje, że ludzie są bezrobotnymi? Jakie są tego przyczyny?
Likwidacja zakładów pracy - zamykanie, ogłaszanie upadłości
8.11%
6 8.11%
Zwolnienia z pracy - reorganizacje, redukcje, zwolnienia grupowe itp.
8.11%
6 8.11%
Prywatyzacja prowadząca do likwidacji zakładów lub redukcji miejsc pracy
4.05%
3 4.05%
Zła polityka gospodarcza rządu - ogólnie (także zły system zasiłków dla bezrobotnych i zła reforma Balcerowicza)
10.81%
8 10.81%
Zła sytuacja gospodarcza kraju (kryzys, załamanie, spadek produkcji, konieczność dostosowania do gospodarki rynkowej, wymagań Unii Europejskiej itp.)
5.41%
4 5.41%
Przyczyny lokalne, regionalne (zamieszkiwanie w miejscowościach, w których nie ma miejsc pracy, brak możliwości dojazdu do miejsc, gdzie jest praca, poziom gospodarczy regionu itp.)
5.41%
4 5.41%
Postęp techniczny (mechanizacja, komputeryzacja itp., zmniejszające liczbę miejsc pracy)
1.35%
1 1.35%
Zbyt duże wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników
2.70%
2 2.70%
Niechęć do pracy, lenistwo (niestaranie się, brak chęci, małe zainteresowanie itp.)
13.51%
10 13.51%
Brak zawodu, kwalifikacji, wykształcenia - w ogóle
12.16%
9 12.16%
Brak zaradności - inicjatywy, aktywności, brak wiary w siebie, bierność, nieudolność, nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, niechęć do podnoszenia kwalifikacji
17.57%
13 17.57%
Alkoholizm, pijaństwo
4.05%
3 4.05%
Różne inne przyczyny - brak znajomości, dobrych układów, brak pieniędzy, żeby zacząć coś robić samemu (kapitału, kredytów), zły stan zdrowia i inne(napisz jakie Wink )
6.76%
5 6.76%
Razem: 74 głosów 100%