Forum o Jacku Kaczmarskim

Pełna wersja: XVI Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Może kogoś zainteresuje Wink

Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w XVI Turnieju Jednego Wiersza O Laur Plateranki. Konkurs organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich (ponadgimnazjalnych) z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 17 października 2008 roku na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1, 41–200 Sosnowiec z dopiskiem na kopercie: „LAUR PLATERANKI”.
Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu, adres e–mail) oraz pełną nazwę, adres i numer telefonu/faksu, adres
e–mail szkoły, do której uczęszcza.

Tematyka i forma wiersza jest dowolna, w przypadku dłuższych utworów organizatorzy proszą o nadsyłanie fragmentu wiersza.

Dodatkowe informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem
e–mail: <!-- e --><a href="mailto:laur_2lo_plater@wp.pl">laur_2lo_plater@wp.pl</a><!-- e --> lub <!-- e --><a href="mailto:michalwalinski@wp.pl">michalwalinski@wp.pl</a><!-- e --> oraz na stronie internetowej II LO im. E. Plater w Sosnowcu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plater.edu.pl/">http://www.plater.edu.pl/</a><!-- m --> lub stronie Lauru Plateranki <!-- m --><a class="postlink" href="http://laur.plater.edu.pl/">http://laur.plater.edu.pl/</a><!-- m -->