Forum o Jacku Kaczmarskim

Pełna wersja: i kolejna prezentacja maturalna :)
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Dzieje Polski i losy jednostek w pie¶niach i wierszach barda Solidarno¶ci Jacka Kaczmarskiego. Omów na dowolnie wybranych przyk³adach.

Oto mój temat. I¶cie historyczny, na moj± zgubê chyba, bo za histori± niestety nie przepadam. Ale wg mnie by³ to jeden z najciekawszych tematów (hm, skoro go wybra³am, w³a¶ciwie bez zastanawiania siê, to chyba NAJCIEKAWSZY :wzruszony: tak skromnie, wiem Tongue... niestety, wybra³am go jako jedyna ze szko³y... najbardziej rozchwytywany by³ temat o BUNCIE i BUNTOWNIKACH... co zrobiæ) jakie nam zaproponowano. Poza tym chc±c nie chc±c wi±¿e siê z muzyk±, któr± ja po prostu ¿yjê!
Je¶li chodzi o osobê Jacka Kaczmarskiego, muszê (ze wstydem przyznaæ), ¿e wcze¶niej siê nieszczególnie interesowa³am Sad... Ale ju¿ teraz, w trakcie przygotowañ do prezentacji widzê, ¿e to stanowczo nie jest mój ostatnio kontakt z jego twórczo¶ci±. Ju¿ zd±¿y³am siê zaraziæ Smile. To chyba dobrze, prawda Wink?

Chcia³am Was prosiæ o pomoc w wybraniu, a w³a¶ciwie w wyselekcjonowaniu tekstów, które pasowa³yby do mojego tematu. Ja narazie mam takie:
1.'Afganistan'
2.'Pobojowisko'
3.'Powrót z Syberii'
4.'Polityczne epitafium dla kandydata'
5.'M³odych Niemców sen'
6.'Meldunek'
7.'Rejtan, czyli raport ambasadora'
8.standardowo 'Mury' i w odniesieniu do tego 'Mury'87'

Niestety, czas prezentacji jak wiadomo jest ograniczony, wiêc nie mogê sobie pozwoliæ na tak± ilo¶æ tekstów.
Od razu zaznaczê, ¿e 'Mury' (co¶ czujê, ¿e spotkam siê z krytyk± z Waszej strony, ale nic to... prze¿yjê Tongue) omawiaæ bêdê, gdy¿ na samym pocz±tku chcê wykonaæ ten utwór na gitarze.

Z góry wielkie dziêki! SmileSmileSmile Pozdrawiam!
Ja bym zmienił "Mury" na "Katyń". Smile
A gdzie "Nasza klasa"? (nie wiem, czy wiesz, ale są trzy części!) - przy takim temacie, mi narzuca(ją) się od razu...
panna z bagien napisał(a):1.'Afganistan'
Dzieje Polski i losy jednostek? :niepewny:
Jedno "Skądbykolwiek wracali..." to IMHO trochę mało - zwłaszcza przy ogromnej ilości znacznie bardziej adekwatnych piosenek.

Poza tym trochę mało tu "losów jednostek" - może "Starość Piotra Wysockiego",
"Ostatnie dni Norwida" czy "Stańczyk" - w skrócie utwory "z nazwiskiem" (czyli jednoznaczną identyfikacją bohatera - jak wybrany przez Ciebie "Rejtan")

Z ogromnego bogactwa utworów historycznych bardzo istotne (choć niestety - w kontekście prezentacji - długie) jest "Requiem rozbiorowe".

Pozdrawiam
Zeratul
no tak, nad 'Nasz± klas±' siê mocno zastanawia³am... Czyli, ¿e warto?
co do Afganistanu... hm... w sumie to takie trochê nawi±zanie do Mickiewicza, czy¿ nie?
whatever! powiedzmy, ¿e ju¿ o jeden mniej... DZIÊKUJÊ Smile!

[ Dodano: 16 Marzec 2007, 13:34 ]
Zeratul napisał(a):choæ niestety - w kontek¶cie prezentacji - d³ugie
no w³a¶nie, D£UGIE... jest mnóstwo utworów, co racja, to racja, ale wszystkie s± d³ugie... najzwyczajniej w ¶wiecie, nie starczy mi czasu, by je wszystkie dok³adnie omówiæ... ale i tak baaaardzo dziêkujê Smile.
Co do losów jednostek to mnie narzuca się "Opowieść pewnego emigranta". Co o tym myślicie?
dziêkuje Wam wszystkim! z ka¿dej wskazówki z pewno¶ci± skorzystam Smile! pozdrawiam ciep³o.

panna z bagien
Aleksander Wat
panna z bagien napisał(a):panna z bagien
Przepraszam za off topic:

Czy Ola Rosa ma dwa konta? Big Grin
Mało, że ma dwa konta (?), to jeszcze zdaje drugi raz maturę...
Pewnie nie może się oprzeć powabowi p. Ministra?
pkosela napisał(a):to jeszcze zdaje drugi raz maturę...
Wydaje mi się, że ona jest w tej sprawie jeszcze w lesie.
Jaśko napisał(a):Wydaje mi się, że ona jest w tej sprawie jeszcze w lesie.
Rosa w lesie? Całkiem możliwe.
Filip P. napisał(a):Czy Ola Rosa ma dwa konta?
pkosela napisał(a):Ma³o, ¿e ma dwa konta (?), to jeszcze zdaje drugi raz maturê...
?
... ;] Ola Rosa? i panna z bagien (w sensie JA...) nie wiem kim jest Ola, ale raczej nie mamy ze sob± nic wspólnego 8o
Nie wiem, o co Wam chodzi, jestem tu nowa i bynajmniej nie mam na imiê Ola a maturê zdajê po raz pierwszy w ¿yciu Smile.
LoL. Pozdrawiam... ;].
panna z bagien napisał(a):nie wiem kim jest Ola
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kaczmarski.art.pl/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=728">http://www.kaczmarski.art.pl/forum/prof ... file&u=728</a><!-- m -->
Big Grin

Pozdrawiam
Zeratul
och dziêkujê za u¶wiadomienie Wink.
jednak nadal twierdzê, ¿e nic mnie z t± osóbk± nie ³±czy =).
Pozdrawiam! panna z bagien, tj. anja Big Grin
kurczê, teksty ju¿ pozmienia³am id±c za rad± wspania³ych forumowiczów Smile.
Mianowicie s± to:
1. "Tradycja"
2"Meldunek" - zostawi³am
3."Nasza klasa"
4."Opowie¶æ pewnego emigranta"
5."Katyñ"
"Mury" tylko za¶piewam, bez g³êbszego omawiania (za Wasz± namow± Tongue).

No i fajnie jest. W³a¶nie próbujê skleciæ wstêp. Z prezentacj± postaci JK nie mia³am ¿adnych problemów, opar³am siê na artyku³ach z ró¿nych gazet z 2004 roku a tak¿e skorzysta³am z zamieszczonego na tej stronie "Wspomnienia o Jacku Kaczmarskim" Jaros³awa Lindernberga. Powybiera³am co ciekawsze - moim zdaniem - fragmenty i ca³kiem fajnie to wysz³o.
Ale jak ja mam zinterpretowaæ mój temat? Szczerze mówi±c nie czajê tego, a takie polecenie dosta³am od polonisty... INTERPRETACJA TEMATU, JAKIE CELE REALIZUJÊ W PREZENTACJI oraz SPOSÓB ICH REALIZOWANIA...?! I don't really understand. Co w³a¶ciwie mam z tym zrobiæ? Napisaæ, ¿e JK opisywa³ w swych utworach minione wydarzenia, jakie mia³y miejsce na przestrzeni wielu wieków, szuka³ w nich powi±zañ z ówczesn± sytuacj± w kraju?! Przedstawia³ w nich losy Polski i Polaków... Kurczê, nooooo... RATUNKU!!! ;( 8o :o :znudzony: :ups: :zly: ... esh... help!

[ Dodano: 22 Marzec 2007, 20:45 ]
proszê, niech kto¶ mi pomo¿e... :'(...
help, help, help! I need help...
esh, ¿a³osne to, wiem... No ale co zrobiæ :niepewny: :wstyd: :ups: ?!
Musisz po prostu napisać jak widzisz ten temat, jakie tezy zamierzasz postawić (i udowodnić) w Twojej prezentacji i jak to zamierzasz zrobić.
Np.
Teza:
U JK przedstawianie losów jednostek było tylko pretekstem do zobrazowania tła historycznego, pokazania konkretnych postaw ludzi wobec otaczającego ich świata.
Realizacja:
Jako przykład posłuży tu piosenka "Starość Piotra Wysockiego", gdzie JK pokazuje tragiczny los dawnego bohatera po powrocie z łagru - społeczeństwo nie pamięta mu już dawnych zasług i poświęcenia ("matki straszą nim dzieci") - przegrał, więc nie warto się nim interesować, nie warto pamiętać. Tłem są tu oczywiste nawiązania do powstania listopadowego i późniejszych zsyłek przez osobę głównego bohatera.

Pozdrawiam
Zeratul
¶licznie dziêkujê za pomoc Smile).
pozdrawiam, anja.