Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Duperele - zbiorczo
#1
Dziś tylko tyle - muszę jeszcze 'spłodzic' kolokwium i nie mam zbyt wiele czasu ;(
Acha - poniżej wypisałem drobne literówki (i inne drobne błędy) - to, żeby wiadomo było, co to jest Wink

Dział: Twórczość\Krzysztof Gajda "Jacek Kaczmarski w świecie tekstów"

Wielkie podziękowania dla wydawnictwa za nieodpłatne udostępnienie ksiażki.

Dział: Twórczość\Salon Zapomnianych

Ten artukół znalazłem pod adresem:

Dział: Twórczość\ A śpiewak także był sam

1. Część tekstu podzielona na akapity w połowie zdania
2. Część znaków „cudzysłowiu” (zwłaszcza lewych) podana jako nieprawidłowy znak (albo nieprawidłowe kodowanie u Was, albo u mnie –jeśli tak, to przepraszam- albo wpisano inny znak)
3. Część nawiasów podana jest jako znak } lub ]
4. Zaczynając poprawiać, nie wiedziałem, ile tego będzie. Jeśli tak się zdarzy, że znajdę jeszcze raz podobny tekst (ilość post-OCR'ów Wink ), pozwolę sobie dodać całość poprawioną w pliku, jako załącznik.


Z kolei bez uświadomienia sobie i prawidłowego odczytania przez odbi orcę tych sytuacji, wierszom, piosenkom i pieśniom autora Naszej klasy grozi niepełne zrozumienie.

Autor Obtawy, urodzony w roku październikowych, i później zaprzepaszczonych …

Konfrontowane na zasadzie pokoleniowej logiki przede wszystkim z generacją Nowej Fali", czyli m. in. Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego, Adama Zagajewskiego, dla której Marzec 1968 roku byi klasycznym przeżyciem generacyjnym"

Ich dzieciństwo upłynęło w cieniu lat sześćdziesiątych, w atmosferze zbliżającego się Marca 1968 roku, rozgrywek władzy z inteligencją, ukrytych dla sze rszego ogółu. Był to czas, kiedy pierwszą ofiarą ubezwłasnowolnienia padfa przede wszystkm społeczna myśl, a w drugiej kolejności literatura.

Dlatego też pokolenie Jacka Kaczmarskiego, będące poniekąd dzieckiem epoki "naszej małej stabilizacji" nie przeczuwało, że gromadzące się w tych latach cie nie zapowiadają bliskie już nadejście symbolicznej …

Nie zmienił tego fakt, że ci nowi piękni dwudziestoletni" wkraczali już w dorosłe i dojrzale życie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, czyli w okresie, kiedy pojawił się wspom niany już tutaj …

Drugi był początkowo własnością wyłącznie marcowego pokolenia, dojrzewającego od połowy lat sześćdziesiątych "pokolenia studenckiej czapki", jak śpiew ał o nim niegdyś Jacek …

Patrząc zatem z dzisiejszego punktu widzenia na twórczość Jacka K acz marskiego

Ryć może wynika to stąd, że jego generalna postawa wobec tradycji i historii jest wyraźnie związana z etosem polskiej inteligencji { dzisiaj, w kraju to zapomniane już prawie słowo) i ten właśnie fakt, przemyślan y oraz …

Widoczna jest w nich bowiem wyraźna ewolucja gatunkowa od klasycznej piosenki jako utworu siowno-muzycznego, …

Takie cykle jak: Niewolnicy, Mój zodiak, Notatnik australijski, Pięć sonetów o umieraniu komunizmu, Muzeum-Aneks, Z baśni dzieciństwa, Erotyki dla Ewy to zbiory wierszy utrzymanych w tradycyjnej, postskamandryckiej poetyce zjej charakterystycznymi cechami …

Tego rodzaju strategia liryczna Kaczraarskiego ma cechy przemyślanego …

W piosenkach, pieśniach i wierszach warszawskiego twórcy wyczówalne są niekiedy wpływy …

Można by także wziąć pod uwagę wpły w „śpiewanych felietonów" i piosenek Wojciecha Młynarskiego, ale wydaje mi sił , w kontekście …

Czy można go zaliczyć do rodzimej odmiany shomogeni-zowanej kultury masowej, któr a wchłania także kulturę …

Pracuje, a raczej śpiewa on na pograniczu kultury wysokiej i nisk iej, …

Inna sfera, jego inspiracji literackich to twórczość artystów pop-kultury, takich jak G. Brassens, J. Brell, P .Seeger, J. Cash, T. Ric, których utwory tłumaczone przez Kaczmarskiego można tu znaleźć w wy odbębnionym

Nie dziwi wyodrębniony w tym tomie pod lapidarnym tytułem Wysocki, cykl wierszy, będących (oprócz Epitafium.,. ) niezbyt wiernym, dowolnym tłumaczeniem" nieśni rosyiskiepo harda Nie /askakiiifi fakt /e w nlwnrach- Z p scenu Nic lubię Obława, Obława II znajdziemy …

Bunt Wysock iego nie był przecież wyłącznie buntem politycznym. Miał w sobie także coś z postawy poetę mudtte. (??? Chyba, że ja nie rozumiem, o co chodzi???)

Wszystko co uda mi się napisać to dla mnie argument istnienia i dziatania powyższego …

W tym kontekście, ponieważ tekst oddziaływujc na tekst …

Pierwsza dominanta to bardzo ważny wątek pokoleniowy od Ballady o powitaniu, obrazie zniewolonego przez ideologię polityczną dzieciństwa, przez dojmujący smutek Poczekalni, w której "przesiedziało" swoje szansę pokolenie autora, do rozpaczliwego buntu Obławy na mlode wilki.

… wizję szarży w hiszpańskim wąwozie (Sa?nosierra).

Dystansująca się od przedmiotu swojej fascynacji ironia poety przeciwdziała groźbie nieznośnego patosu, który łatwo w tej sytuacji mógłby skazić całe autorskie prze dsięwzięcie

Opracowując dla Andrzeja Wajdy na potrzeby Człowieka z żelaza słynną już gminną balladę z zapadającym w pamięć refrenem: Za chleb, za wolność, za nową Polskę / Janek Wiśniewski padt, włącza …

,,. , Kto w twierdzy wyrosi po co mu ogrody …

Na męki dając cialo by myśl pieścić …

Ci co przeżyli - idą w generaly

. już niektóre tytuły takie jak na przykład: Drzewo genealogiczne, Pana Rejowe gadanie, Warchol, Z pasa sluckiego pożytek, Rokosz, Kniazia Jaremy nawrócenie, O zachowaniu przy stole świadczą, że ich autor poszukuje swoi ch najgłębszych korzeni, …

Nie ma oiia jednakże nic wspólnego …

Obecne są w tym cyklu także i se ntymentalne tony …

Została ona wyeksponowana w następujących cyklach: Mury, Mój zodiak, Notatnik australijski. Wojna postu z karnawałem, Muzeum-Aneks, Bankiet i częściowo Yaria 1971—1981 (?na chłopski rozum: Varia, ale nie jestem pewien?)

Do szczegółowej charakterystyki tych cykli wypadnie tu jeszcze powrócić,ale na razie wymieńmy pozostałych sześć dominant także sytuujących się na planie treści uniwersalnych)

… trawestacje i nowe interpretacje znanych motywów z literatury kla sycznej, światowej i polskiej …

Od dzieł Michała Anioła, Diirera, …

Roli inspir acji malarskich tematów w sztuce …

Odwoiania się do tych dzieł i ich znakowa transpozycja stanowią rodzaj …

Wszystkie te biografie, niezależnie od ich uwikłań politycznych w różnych epoka ch łączy …

Zakłada d priori, że ta publiczność …

O jego szczegółowej kwalifikacji przesądza zaś wyraźna przewa ga jednego z czynników …

… to także samotność poszczególnych pokoleń i ich bezradność wobec histori (Starzy ludzie w autobusie, Poczekalnia) oraz gorycz tych, kt órzy w walce …

Mistrz Hieronimus uan Aeken …

Stary Michat Anioł …

… (Zaszlachtowany wól}. Tchórzostwo jest czymś najposp olitszym i występuje …

Ze względu na imponującą wielkość tekstu podzieliłem go na trzy części. Nikt by nie chciał włączać strony ładującej sie ponad dwie minuty.

W karczm ie z widokiem na …

Reszta jest, po Norwidowemu mówiąc, światło-cieniem", co nie ma nic wspólnego z pochwałą zta, …

To tylko młodość w idzi świat …

Idą na Londyn! (Idą purytanie!} Sita ich czy stość, …

Karnawał natomiast, wg Slownika

Metafory postu i karnawału są w normalnych warunkach synonimami odzielonych od siebie

nacierają cymi na siebie …

… [Pejzaż zimowy} . Podobnie jak przeciwsta wność duchowych …

Twórczości Franciszka Rabe!ais'ego

W czasie karnawatu gra więc życie i la gra na moment staje się życiem Na tym polega specyficzna natura karnawatu, …

Żywiołowa reakcja publiczności na estradowych koncertach Kaczmarskiego dowodziła, że w jego sztuce istnieje znaczący pierwiastek iudyczny z pełnym …

Kaczmarski nawiązywał kontakt z publicznością nie na zasadzie estradowy ch grepsów,

W przeciwieństwie do święta oficjalnego - zauważył Bachtin – karnawaf triumfalnie …

Byt on autentycznym świętem czasu i świętem stawania się , zmian i odnowienia. Wrogiem byt uwieńczeniu, spelnieniu i finatowi. Spogląda! w nieskończoną przyszłość.

Twórczość Kaczmarskiego ze względu na swoje cechy była w latach siedemdziesiątych takim uwolnieniem się od pan ującej prawdy …

Odrzuca} wszelkie aspiracje …

Język piosenek, pieśni, wierszy i ballad autora Murów odzwieciedlił ów przewrót …

Z jednej strony surowe przesłanie Oblawy, lub Czerwonego autobusu, z drugiej Starość Owidius za

… nieba i"dołu" - ziemi. …

Degradacja oznaczała w niej także włączenie w sferę życia dolnej części ciała czyli brzu cha, …

… nie tylko naszej epoki na plan matęrialno-cieleśny. …

… , na ceremoniach pasowania na rycerza i na innyc h dworskich uroczystościach. …

Plan materialno-cieleśny weryfikuje …

Niech stary garnek będzie przylbicą, Wór kości - bojowym rumakiem, Kurwa przy drodze czystą dziewicą, Łyk wody ambrozji buklakiem, Wiatrak – olbrzymem'-* Chętnie dowiodę, …

Pustać Kastylii - rajskim ogrodem –B ylemja byt Gubernatorem.

… (Wróżba, Arttylitania na czasy przejściowe, Artyści] , …

Karnawałowa świadomość broni bowiem bohatera Kaczmarskiego przed doktrynerstwem, ugrzęźnięciem w jedynie słusz nych schematach …

… , ani do powierzchownie rozumian ej, w kategoriach …

Patrzy} na równy tłumów marsz, Milczał wsłuchany w kroków huk, A mury rosfy, rosły, rosły, …

Sprowadzenie w artości, które …

Pewnym natomiast zagrożeniem dla aktualnego odbioru piosenek, pieśni, ballad i wierszy Kaczmarskiego może być odrzucanie przez postmodernistycz ną epokę …

Zaczyna ona funkcjonować w nowych, nieznanych dotąd sobie sytuacjach komunikacyjne h, nie tolerujących

… Rozbite oddziaty (1988) …

Dział: Twórczość\ Słyszę czasami głosy osób rozżalonych...

Jest to mowa wygłoszona przez dr Krzysztofa Gajdę podczas otwarcia wystawy w Galerii Adi-Art (Lódź) dnia 6 listopada 2004 roku, podczas której Kaczmarski został pośmiertelnie odznaczony statuetką (na mój prosty rozum, powinno być pośmiertnie, ale może autor miał co innego na myśli…)

[ Dodano: 2005-04-29, 16:49 ]
Jako, że studenci nie chcieli dziś pisać (ciekawe dlaczego?), kolejna garść poprawek. Dziś już ostatnia, bo trzeba iść do domu pomieszkać oraz oddać cesarzowi co cesarskie (znaczy wyPITać się ;( )

Dział: Twórczość/Wiersze

Warto zaznaczyć, że są tu podane tylko albumy wydane oficjlnie.

Dział: Twórczość/Wiersze/ Wierszy spis alfabetyczny

Przy niektórych tekstach można znaleść odnośniki do:

Rankig wierszy

Dział: Twórczość/Wiersze/ Teksty innych autorów śpiewane przez …

Modlitwao wschodzie słońca

Dział: Twórczość/Wiersze/ Ranking wierszy!

- w Combo Box’ie (a przez to i w tekście):

Alegoria malarsta (Vermeer) (ten sam tytuł figuruje w tytule wiersza, w spisie alfabetycznym jest ‘malarstwa’)
Ballada o branderze (to samo w alfabetycznym spisie wierszy)
Czaty śmietowskie
Ełncore, jeszcze raz
Doni i parobku Ditku ze wstawką etnograficzną (jak sądzę, ucięta nazwa, a nie inny utwór?)
Nad spuźcizną po przodkach deliberage
Popas w karawanserąju
Rycerze okrągłego stotu
Staiker
Upadek łkara

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki i tomiki poezji

Rozbite odziały
Prace zostaną wznowioone po 1 sierpnia.

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki/Wiersze i piosenki

Wierza Babel
Staroiść Piotra Wysockiego

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki/Rozbite oddziały

Ilustracje (czarnobiałe reprodukcjie obrazów)
Dzien gniewu II
Opowieść pewnego emigranrta

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki/Pejzaż z szubienicą

Hieronim Bosh (Bosch, jak na mój chłopski rozum, chyba, że nie chodzi o van Akena?)

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki/Mury

Starzy ludźe w autobusie
Wywad z Jackiem

Dział: Twórczość/Wiersze/Śpiewniki/Raj

Srawozdanie z raju Wink
WalkaJakuba z aniołem

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki /Muzeum

Balladda o spalonej synagodze

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki /Kosmopolak

Rechablilitacja komunistów

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki /Sarmatia

Kniazia Jeremy nawrócenie

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki /Mój Zodiak

Ciekawym z natury i z obowiązku autoe ułatwia …

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki /Biblioteka bardów

… jeśli zdarzy im się mówić to samo - to kazdy mówi inaczej. W tym cały sns. …

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki /Ale śpiewak także był sam

Oficyna Wydwanicza Volumen
Wizyta w PRL na zaproszene rzecznika
Lament Tvtana
Wydarzene w knajpie
Snv i snv
Ballada z moraiem (btw: nie ma w alfabetycznym spisie utworów?)
Ballada o branderze
Grzeczna Pacia i wstręni rodzice

Dział: Twórczość/Wiersze/ Śpiewniki /Ale źródło wciąż bije...

Ełicore, jeszcze raz

Mtody las

Irólie (zaznaczam pro forma – nie znam, nie ma w Waszym spisie alfabetycznym)

Rycerze okrągłego stotu

Nad spuźcizną po przodkach deliberage

Czaty śmietowskie

10. Romans historiozoficzno-erotyczny o princessie
11. Doni i parobku Ditku ze wstawką etnograficzną
(??? Tego nie rozumiem ???)

Lotłkara 385 (chyba nie lot nr 385, coś często latał ten Ikar Wink )

Obtomow, Stolz i ja

Upadek łkara

1.Mistrz Hieronimus van Aeken z Hertogenbosch
2. zwany Boschem
(??? Tego również nie rozumiem ???)

Ballada o branderze

"We arę the World..."

33. Krótka historia nawiązania
34. stosunków polsko-francuskic
(??? Tego też nie rozumiem ???)

Staiker
Odpowiedz
#2
Dzięki. Kiedyś (po wolnym Wink ) zostanie poprawione Smile
Odpowiedz
#3
Dziś robiłem porządki w dziale Dyskografia Wink
Oto wyniki:

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia

Na stronie zamieszczam tylko te, na których istnienie mam dowody w postaci skanów okładki, bądź relacji ludzi, którzy mieli z takowym doczynienia
Miedzy nami (u dołu, w płytach promocyjnych)

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Mury

Starzy ludźe w autobusie (w trzech miejscach na stronie)

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Raj/Recenzje: Artur Nogaj

Niektórzy uciekli a niektórzy - najodważniejsi pozostali i zostali zostali ukarani.
Program ten został odtworzony z nagrań koncertowych przez Pamanton

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Muzeum

Na bardziej rozpowszechnionej wersji (POM 017) brak jest utorów "Modlitwa o wchodzie słońca" i "Birkenau".

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Krzyk

Płyty zostały zniszczone, częśc przetrwała sprzedawana w okładkach Eleni

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Kosmopolak

Większość z nich zawiera refleksje i doświadczenia emigracyjne, odwołujące się do szafażu historycznego, i do moich osobistych przeżyć.

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Kosmopolak/Recenzje: Artur Nogaj

… której niestety nie ma na kasecie wydanej przez Pomanton.

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Dzieci Hioba/Recenzje: Daniel Wyszogrodzki

… to wizja bardzo bliska Kaczmarskiemu.Początek jego prywatnej teodycei, która wiedziedo Śniadania ...

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Głupi Jasio

&"Głupi Jasio" to szereg artystycznych powrotów do …

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Mury w Muzeum Raju

Upływ czasu pozostawia w tych piosenkach - tak nam się przynajmiej wydaje …
Wigilia na Syberji (3 razy na tej stronie)

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Live/Recenzje: Artur Nogaj

Poprostu jest to zbiór dobrych tekstów.
Można tu znaleść razem trzy części "Obławy", "Źródło" i "Epitafium dla W.Wysockkiego" Wszystko jest zaśpiewane dynamicznie i agresywnie.
Sam KAczmarski, przyznał później, że śpiewał wtedy na rauszu. Poplecam, …

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Bankiet/Recenzje: Artur Nogaj

Ktoś, kto poszukuje tu jakiś szczególnych doznań artystycznych może poczyć się zawiedziony, chociaz na pewno nie do końca.

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Wojna Postu z Karnawałem/Jacek o albumie

uwazamy, iż dojście do Europy, czy powrót do Europy, nie musi oznaczać poworotu do …

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Sarmatia

Kniazia Jeremy nawrócenie (2 razy na tej stronie)

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Sarmatia/Jacek o albumie

"Według Gombrowicza narodu obrażanie"("Polak to

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Sarmatia/Recenzje: Jerzy Jedlicki

Po dekadzie •wygnania polskim jeszcze władam,

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Sarmatia/Recenzje: Marek Karpiński

Lnus defensor Mariae (??? Czy nie powinno być: Unus, od Vivat Polonus, unus defensor Mariae ???)
Na środku słowa: „Honor i Ojczyzna" Ojczyzna trochę zachlapana krwią … (niepotrzebny podział wiersza)
Obcinano nią i kozackie oscłcdce, … (raczej: osełedce)
Ostatnie karabelc wygarniały po dworach kozackie patrole zbrojne w proste, funkcjonalne, czarne i pozbawione ozdób szaszki.

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Sarmatia/Recenzje: Artur Nogaj

piosenek )wiersz

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Szukamy Stajenki/Żeby te kolędy trafiły pod strzechy

Żródło: <!-- m --><a class="postlink" href="http://serwisy.gazeta.pl">http://serwisy.gazeta.pl</a><!-- m -->

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/ Pochwała łotrostwa

Karnawał w "Viktori" (w tekście, jaki zamieszczacie jest: Victorii), (3 razy na tej stronie) (podobna pisownia ‘Viktorii’ jest również w Recenzji Artura Nogaja)

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/ Pochwała łotrostwa/Recenzja: Staropanieństwo panny S.

Z dwudziestu jeden utworów składających się na "Pochwałę łotrostwa" przynajmniej kilka pozostanie w"żelaznym"

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/ Pochwała łotrostwa/Recenzja: Łotr niewiarygodny

… mieszający harę z coca-colą. (??? chyba herę, ale nie jestem pewien co autor miał na myśli ???)
Tym większa szkoda, że na użytek poronionego w czasie albumu próbował skomponować cykl zcałą galerią …

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/ Pochwała łotrostwa/Recenzja: Autobiografia

Nie kłam sobie – anikt ci nie skłamie.

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Między Nami/Recenzja: Krzysztof Masłoń

Z tego miszmaszu film byłby pewnie znakomity, w myśl recepty Marka Hłaski na wzorcowy produkt XMuzy, …
Nawiasem mówiąc, na nowej płycie "Między nami" znajduje się wzruszające "Pożegnanie Okudżawy", dowodzące, że autor"Obławy"

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Między Nami/Recenzja: Artur Nogaj

Wiele z nich odnosi się do okresu powstania, więc tracą na swej aktualności, ale napewno większość obroni się przed upływajacym czasem

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/ Dwadzieścia (5) lat później

To tylko liryka wiosnnych roztopów …

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Mimochodem

Piosenka zaa miedzy (2 razy na tej stronie)

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Mimochodem/Jacek o albumie

Cały ten program napisałem, niewiem, może ze dwadzieścia razy pod koniec ubiagłego roku

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Mimochodem/Recenzje: Artur Nogaj

Mamy ich tu kilka głównie Breugla i oczywiście Goy

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Mimochodem/Recenzje: Seim

Są nimi np. Obława &#8211; jej słowa zawsze przeszywają mnie mobilizującym dreszczem; Ten który rzucił na mnie się niewiele szczęścia miał. Albo Arka Noego &#8211; … (resztki formatowania z e-mailu)

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Mimochodem/Recenzje: Paweł Konopacki

I teraz: dostrzegam ogromną, by tak rzec, jakościową przepaść między obiema na prędce skleconymi …

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Litania

Nagrań dokonano w czasie turnee koncertowego Jacka w Australii

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Syn Marnotrawny

Pochwała Łotrowstwa

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/La source

Na drugiej stronie piosenki francusko języczne

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Źródło

Wojna postu z karnawalem
Pożegnanie Okużawy Wink

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Pokolenie/Recenzje: Daniel Wyszogrodzki

Na końcu niepotrzebnie dwukrotnie podpis autora

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/1997

"Pochwała łotrostwa" jest w pewnym sensie rozwinieciem piosenki …
… mówi Jacek KAczmarski w swoim ostatnim albumie.

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Między nami (z płyt promocyjnych!)

Biskupski – perkusja (powinno być: Piotr Biskupski)

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Pom Info ‘99

Jacek Kaczarski, Pzremysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński - Mury

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Piosenka Studencka 1978-1982

Sierpień '80 - Olek Grotkowski (raczej: Grotowski)

Dział: Twórczość/Wiersze/Dyskografia/Pamiątki

Tak samo jak koncerty, sama rejestracja tego recitalu skażona byla duchem …
Można ją w piosenkach odczytywać dosłownie, przypoisujac do …
Potęga samku (2 razy na tej stronie)
Odpowiedz
#4
lion napisał(a):Ballada z moraiem (btw: nie ma w alfabetycznym spisie utworów?)
Jest Smile. To ballada o istotkach

lion napisał(a):mieszający harę z coca-colą. chyba herę
harę - wódkę

Wszystklie poprawione z wyjątkiem tego wstępu... nie mam na niego siły... poprawki pojawią się wraz z aktualizacją Wink
Odpowiedz
#5
to ja tu dodam zauwazoy blad zeby nie zakladac nowego temetu Tongue w dziale "taby" pod nazwa "dwie skaly przygrywka" jest przygrywka do "upadku ikara" i to tyle Big Grin
[b][size=80]"Ty przed Tobą świat,
za Tobą ja,
a za mna już nikt."[/size][/b]
Odpowiedz
#6
Dzięki Smile
Odpowiedz
#7
ta przygrywka i tak jest zła ...
"Wszyscyśmy z płócien
Rembrandta:
To tylko kwestia
Światła ; "
Odpowiedz
#8
To popraw Tongue
Odpowiedz
#9
Przygrywkę i nie tylko mam, tylko po co komu sama przygrywka...
"Wszyscyśmy z płócien
Rembrandta:
To tylko kwestia
Światła ; "
Odpowiedz
#10
dokładnie :p
Żydowinem być mi raczej,
Gdy mianuje mnie Polaczek...
Odpowiedz
#11
Arturze, a może do recenzji do "Szukamy stajenki" dodałbyś tę z Rzeczpospolitej? Zamieściłem ją w załączniku jakiś czas temu w poście odnośnie koncertu w W-wie.
[b][i][size=75]ukončite prosím výstup a nástup, dveře se zavírají[/b][/i][/size]
Odpowiedz
#12
Mam ją w katalogu do dodania. Duży ten katalog...
Odpowiedz
#13
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie/inne/kraj.php">http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/ ... e/kraj.php</a><!-- m -->

To na pewno tak ma wyglądać? :|

***

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie/inne/przyjaciele_ktorych.php">http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/ ... torych.php</a><!-- m -->

Brakuje spacji w tytule wiersza. Wink

[tak wiem; jestem upierdliwy =]
[i]Nie istnieje wszak to, co się nie śni...[/i]
Odpowiedz
#14
zaraz będzie poprawione :roll:
Odpowiedz
#15
W dziale "imprezy", są takie zapisy "poniedziałek, 27 luty 2006". Czy nie można tego poprawić na poprawne formy, czyli lutego, marca, itp? Wiem, że może to być odebrane jako czepialstwo, ale ostatecznie to strona o człowieku, który używał pięknej polszczyzny.
[b][i][size=75]ukončite prosím výstup a nástup, dveře se zavírají[/b][/i][/size]
Odpowiedz
#16
czemu w dziale "ranking" są dwie "muchy w szklance lemoniady"? Też wolałbym, żeby na pierwszym miejscu był Rublow a nie Mucha, ale to trochę nieuczciwe tak trochę dzielić te głosy na dwie Muchy... No... Więc może przerzućcie głosy z dwóch do jednej Muchy, a wygra ranking w cuglach Smile
pozfdrawiam
Odpowiedz
#17
Takich dubletów jest więcej. I w żadnym wypadku nie należy sumować głosów klonów. Po prostu należy usunąć tego klona, który ma mniej głosów. Juz daaaaawno temu o tym pisałem.
Odpowiedz
#18
Ranking idzie i tak na śmietnik więc szkoda zachodu na niego.
Odpowiedz
#19
Artur napisał(a):Ranking idzie i tak na śmietnik więc szkoda zachodu na niego.
A szkoda, szkoda.
Odpowiedz
#20
Zamiast rankingu jest plebiscyt. Głosujcie! Smile
Być wciąż spragnionym - to nektar istnienia.
Odpowiedz
#21
Ale w plebiscycie można zagłosować tylko raz... W rankingu codziennie.
Odpowiedz
#22
Dla mnie takie głosowanie codzienne nie ma specjalnego sensu jeśli nic za tym nie idzie.
Być wciąż spragnionym - to nektar istnienia.
Odpowiedz
#23
czemu kiedy klikam na programy koncertów, pojawia się biała strona?
[b][i][size=75]ukončite prosím výstup a nástup, dveře se zavírají[/b][/i][/size]
Odpowiedz
#24
lodbrok napisał(a):Dla mnie takie głosowanie codzienne nie ma specjalnego sensu jeśli nic za tym nie idzie.
To prawda. Ale jest jakimś probierzem, oddaje jakieś preferencje społeczne. W dodatku - "rozłożone w czasie", a nie poddane chwilowej emocji, sympatii, jaka decyduje w przypadku jednorazowego głosowania.
Poza tym - tu można głosować na nieograniczoną liczbę utworów, nie uwiera ten kierat dziesiątki. A wiele osób na pewno miało nielichy problem z wybraniem akurat tych dziesięciu.
Nie będę tu oczywiście "rejtanił" w obronie Rankingu, po prostu od początku moich związków ze stroną zawsze go "obserwowałem" z ciekawością.
Odpowiedz
#25
gredler napisał(a):czemu kiedy klikam na programy koncertów, pojawia się biała strona?
Możesz dokładniej?
Odpowiedz
#26
Po prostu nie pojawia się nic, a program informuje, że "Zakończono".
[b][i][size=75]ukončite prosím výstup a nástup, dveře se zavírají[/b][/i][/size]
Odpowiedz
#27
Ale adres do danej podstrony, bo nie trafiłem na ten błąd.
Odpowiedz
#28
Bardzo proszę <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kaczmarski.art.pl/ciekawostki/reklama/muzeum/scan_2.jpg">http://www.kaczmarski.art.pl/ciekawostk ... scan_2.jpg</a><!-- m -->
[b][i][size=75]ukončite prosím výstup a nástup, dveře se zavírají[/b][/i][/size]
Odpowiedz
#29
bardzo ładnie chodzi. Komuś jeszcze nie?
Odpowiedz
#30
U mnie jest skan. Więc wszystko w porządku.
Jestem egzemplarz człowieka
- diabli, czyśćcowy i boski.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości