Forum o Jacku Kaczmarskim
Konkurs Literacki Kaczmarski Underground - Wersja do druku

+- Forum o Jacku Kaczmarskim (https://kaczmarski.art.pl/forum)
+-- Dział: Jacek Kaczmarski (https://kaczmarski.art.pl/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Koncerty (https://kaczmarski.art.pl/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+---- Dział: Konkursy (https://kaczmarski.art.pl/forum/forumdisplay.php?fid=43)
+---- Wątek: Konkurs Literacki Kaczmarski Underground (/showthread.php?tid=5153)Konkurs Literacki Kaczmarski Underground - Michall - 09-20-2007

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim stanowiącym uzupełnienie imprezy "kaczmarski underground".
Aby zdobyć laur Zwycięzcy i wygrać box "Arka Noego" (nagroda główna) lub płytę "Źródło" (nagroda dodatkowa) wydane i ufundowane przez Pomaton EMI, należy napisać limeryk zgodnie z wymaganiami zawartymi w poniższym Regulaminie Konkursu, który to Regulamin można także znaleźć na stronie <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kaczmarski.underground.prv.pl">www.kaczmarski.underground.prv.pl</a><!-- w --> w zakładce konkurs.

Marcin i MichałRegulamin Konkursu Literackiego Kaczmarski Underground

Przedmiot Konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest napisanie utworu literackiego w formie limeryku związanego z imprezą „kaczmarski underground” która odbyła się w dniach 8-9 września 2007 w Marszowicach k/Gdowa, lub inną imprezą o podobnym charakterze a związaną z osobą Jacka Kaczmarskiego.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem "Konkursu Literackiego" (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem") są Michał Leśniak i Marcin Szymański.
2. Prace muszą być nadesłane w terminie od 20.09.2007 do 14.10.2007 r. (decyduje data otrzymania przez organizatorów wiadomości e-mail zawierającego zgłaszany utwór).
3. Konkurs jest integralną częścią imprezy „kaczmarski underground”.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych.
2. Nadsyłane prace powinny zawierać cechy właściwe dla formy limeryku oraz spełniać poniższe warunki:
a. Posiadać rytm tożsamy z zawartym w dowolnej zwrotce utworu „Limeryki o Narodach” autorstwa Jacka Kaczmarskiego
b. Posiadać układ rymów tożsamy z zawartym w dowolnej zwrotce utworu „Limeryki o Narodach” autorstwa Jacka Kaczmarskiego
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nigdzie nie publikowanymi.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest : dostarczenie tekstu limeryku za pomocą wiadomości e-mail wraz z notą o autorze ( godło, imię, nazwisko (opcjonalnie pseudonim), adres e-mail, adres kontaktowy, oraz numer telefonu kontaktowego) na adres <!-- e --><a href="mailto:kaczmarski.underground@interia.eu">kaczmarski.underground@interia.eu</a><!-- e -->
5. W Konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.

III. Wyłanianie laureata Konkursu

1. Jury w składzie: Iwona Grabska, Krzysztof Gajda, Tomasz Susmęd wyłoni zwycięzców do dnia 31 października 2007 roku.
2. Jury otrzyma w jednym czasie wszystkie zgłoszone prace niezwłocznie po upływie terminu ich wysyłania.
3. Nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwo Pomaton EMI.
4. Zostanie przyznana jedna nagroda główna w postaci zestawu płyt „Arka Noego” oraz do 1 nagroda dodatkowa w kategorii zaproponowanej przez Jury, w postaci płyty „Źródło”.

IV. Postanowienia końcowe
1. Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze wykorzystywanie przez organizatora szczególnie poprzez prezentowanie jej publicznie.
2. Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza się na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników.
3. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów bez prawa wykorzystywania ich pod nazwiskiem innym niż właściwego twórcy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.


Konkurs Literacki Kaczmarski Underground - Michall - 10-10-2007

Przypominamy o Konkursie Literackim Kaczmarski Underground.
Szczegóły na stronie kaczmarski.underground.prv.pl w zakładce Konkurs.

Do dzisiaj nie nadeszły żadne prace konkursowe na adres <!-- e --><a href="mailto:kaczmarski.underground@interia.eu">kaczmarski.underground@interia.eu</a><!-- e -->.
Termin zgłoszeń ma się ku końcowi (teksty można przesyłać do niedzieli 14-go), Arka (duża) i "Źródło" czekają na nowych właścicieli.
W obecnej sytuacji wystarczy napisać cokolwiek o imprezach kaczmarofilnych, co da się zaśpiewać jako kolejne zwrotki "Limeryków o narodach", żeby dostać "Arkę".

Zachęcamy do twórczej pracy i liczymy na wiele znakomitych tekstów,

Marcin i Michał


Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego Kaczmarski Underground - Michall - 11-02-2007

Jury w składzie Iwona Grabska, Krzysztof Gajda, Tomasz Susmęd postanowiło nie przyznawać nagrody głównej.

Wyróżnienie otrzymuje limeryk autorstwa Rene Koelblen.

Decyzja jury była jednomyślna!

A oto wyróżniony limeryk:

"Krajobraz po uczcie, Świadectwo, Ararat,
Zesłanie studentów, Meldunek, Ofiara,
Rozbite oddziały,
Łotrostwa pochwała -
Śpiewajcie piosenki Kaczmara"

autor otrzyma płytę "Źródło"

pozdrawiamy,

Michał i Marcin


- OLI - 11-02-2007

Moje gratulacje Dauri Smile


- berseis13 - 11-02-2007

Przyłączam się do gratulacji!!


- dauri - 11-22-2007

Dziękuję za gratulacje oraz płytę, która właśnie dotarła. Ale... czy mój limeryk był jedynym nadesłanym w konkursie?