Forum o Jacku Kaczmarskim
XIV Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki - Wersja do druku

+- Forum o Jacku Kaczmarskim (https://kaczmarski.art.pl/forum)
+-- Dział: Jacek Kaczmarski (https://kaczmarski.art.pl/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Koncerty (https://kaczmarski.art.pl/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+---- Dział: Konkursy (https://kaczmarski.art.pl/forum/forumdisplay.php?fid=43)
+---- Wątek: XIV Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki (/showthread.php?tid=3245)XIV Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki - ann - 09-27-2006

II LO im. E. Plater w Sosnowcu po raz czternasty organizuje konkurs poetycki Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 15 października 2006 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu
ul. Parkowa 1
41 - 200 SOSNOWIEC
tel./faks (0-32) 266 - 45 - 35
z dopiskiem na kopercie: "LAUR PLATERANKI".


Tematyka i forma wiersza - dowolna. W wypadku dłuższych utworów prosimy o nadesłanie fragmentu.
Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu, adres e-mail) oraz pełną nazwę, adres i numer telefonu/faksu, adres e-mail szkoły, do której uczęszcza.

Dla zainteresowanych - pełny regulamin konkursu


- dauri - 09-27-2006

ann napisał(a):niepublikowanego ani nienagradzanego
Powinno być: "nie publikowanego ani nie nagradzanego" Wink

Pozdrawiam
Dauri


- ann - 09-27-2006

dauri napisał(a):Powinno być: "nie publikowanego ani nie nagradzanego" Wink
Skopiowałam z ich strony Tongue


- dauri - 09-27-2006

Wiem, ale to nie zmienia faktu, że powinno być jak napisałem. Tongue

Pozdrawiam
Dauri


- Ola - 09-28-2006

<!-- m --><a class="postlink" href="http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629516">http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629516</a><!-- m -->
słownik PWN napisał(a):45.3. Z imiesłowami przymiotnikowymi (czynnymi i biernymi), niezależnie od tego, czy użyte są w znaczeniu przymiotnikowym (zob. przykłady oznaczone literą a), czy czasownikowym (zob. przykłady oznaczone literą b), np.
(a) nieoceniony pracownik (= bezcenny, zasługujący na najwyższą ocenę), ale także
(b) obraz nieoceniony jeszcze przez jury konkursu (= taki, którego nie oceniono);
(a) nieopisane trudności (= nie dające się opisać), ale także
(b) kraje nieopisane w podręczniku (= takie, których nie opisano);
(a) Matka Boska Nieustającej Pomocy, ale także
(b) W Tatrach padał śnieg nieustający od tygodnia;
(a) Przyśnił mi się mój nieżyjący ojciec, ale także
(b) Człowiek nieżyjący obecnie w Japonii nie zna grozy trzęsień ziemi.
Gdy imiesłów użyty jest w znaczeniu czasownikowym, dopuszczalne jest jednak stosowanie pisowni rozdzielnej.
WYJĄTKI: Zawsze stosuje się pisownię rozdzielną w wyraźnych przeciwstawieniach, np. nie leżący, ale siedzący, oraz w konstrukcjach, których ośrodkiem jest spójnik ani lub ni (np. nie piszący ani nie czytający), czasem powtórzony (np. ani nie piszący, ani nie czytający).
UWAGA: Podane zasady dotyczące pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych są nowością w polskiej ortografii. Oparte są na uchwale Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN z dnia 9 grudnia 1997 r. Dotychczasowe przepisy kazały pisać rozdzielnie imiesłowy użyte czasownikowo, a łącznie imiesłowy użyte przymiotnikowo.
Choć nowa zasada dopuszcza jako oboczną rozdzielną pisownię imiesłowów w użyciu czasownikowym, w niniejszym słowniku zapisaliśmy wszystkie zaprzeczone imiesłowy przymiotnikowe w pisowni łącznej.
Słonecznie pozdrawiam